Tjänstepension

Vad är tjänstepension?

En tjänstepension är med förenklade ord en förmån som man får ifrån sin arbetsgivare, man erhåller, alternativt lägger under en del av sin lön åt pensionen. Det kan vara svårt att förstår hur tjänstepensioner fungerar, vi har nedan listat de vanligaste orden du stöter på i samband med att man diskuterar tjänstepension.

ITP1 och ITP2

ITP 1 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas). Ålderspensionen inom ITP 1 är premiebestämd, vilket innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.

ITP 1 innefattar;

 • ålderspension från 25 års ålder, som börjar betalas ut när man går i pension ,
 • sjukpension från 18 år, som betalas ut om man blir långvarigt sjuk,
 • familjeskydd, som man kan välja till,
 • återbetalningsskydd, som man kan välja till.

Arbetsgivaren betalar varje månad in pengar till tjänstemannens ITP-ålderspension, som han eller hon får placera själv i ITP-valet. Premien motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
 • 30,0 % av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

 

ITP 2 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Ålderspensionen inom ITP 2 är förmånsbestämd, vilket innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. ITP 2 innehåller även en premiebestämd del, ITPK.

ITP 2 innefattar;

 • Ålderspension, som börjar betalas ut när man går i pension,
 • Sjukpension från 18 år, som betalas ut om man blir långvarigt sjuk,
 • Familjepension (om man tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året),
 • ITPK (kompletterande ålderspension) från 28 års ålder – börjar betalas ut när man går i pension.

För att ha ITP 2 och ITPK måste man arbeta minst åtta timmar i veckan.

tjanstepension

Typer av tjänstepensioner

Det finns två olika typer av tjänstepension, förmånsbestämd och premiebestämd.

 • I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension, denna typ av pension är av lågrisk och därmed en trygghet, idag finns det inte många försäkringsbolag som erbjuder detta på grund av att volatitet som har var för världens ekonomi de senaste 20 åren. Den procentuella utveckling är ofta låg, mellan 2 till 3 %.
 • I en premiebestämd pension bestämmer arbetsgivaren hur mycket de ska betala in varje månad, normalt sett ökar denna varje år i samband med löneökning samt inflation. Hur stor din tjänstepension blir med den här lösningen beror på hur stor avkastningen blir,vilken riskbild du eller ditt företag väljer samt vilken förvaltningsavgift som tas ut.

Vad är inkomstbasbelopp?

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för den eventuella inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp.

Hur räknas man ut inkomstbasbelopp?

Prisbasbeloppet fastställs av socialförsäkringsbalken, de räknar ut inkomstbasbeloppet genom att ta bastalet 36 396 och multipliceras med det jämförelsetalet som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni föreående år det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Känns det fortfarande förvirrande?

Är det så att man vill ha hjälp med placeringen av sin tjänstepension kan man kontakta en försäkringsmäklare, även kallar finansiell rådgivare så hjälper de en med vilken risk bild man ska ta samt hur och vart man bör ha den placerad, en varningens ord dock. Det finns många aktörer på marknaden som är ute efter dina välförtjänta pengar, vi rekommenderar därför de större och mer seriösa förmedlingsföretag, såsom Max Matthiessen samt Söderberg & partners.