Ränta på ränta

Ränta på ränta
Ränta på ränta är ett fenomen som även kallas för kumulativ ränta. En annan synonym för begreppet är sammansatt ränta. Vad det innebär är att du erhåller ränta på de pengar du från början har satt in på ett konto plus på den ränta du har fått under en viss tidsperiod. Det betyder egentligen att de pengar som du har svarat med tiden växer och jobbar åt dig, istället för att du bara jobbar för att tjäna ihop pengarna. Du erhåller alltså ränta på din ränta, samtidigt som du också får ränta på avkastningen från förra året.

Ränta på ränta är inte exklusivt för sparkonton

Ränta på ränta är någonting som många av oss associerar med sparkonton. Det finns vissa typer av sparkonton där räntan förs in på kontot upprepade gånger under året. Om den ränta som betalas ut lämnas orörd, kommer du med andra ord att få ränta även på den ränta som du har erhållit. På så vis kan den så kallade effektiva räntan ibland bli högre än den ränta som du enligt villkoren ska få per år. Hur många gånger per år som räntan betalas ut varierar kraftigt mellan olika former av sparkonton. Det vanligaste är dock att räntan för året förs in på kontot efter respektive år, det vill säga en gång per år.

Dock är det inte så att ränta på ränta endast gäller för sparkonton. Samma terminologi används även när det gäller sparande i fonder eller aktier. Då rör det sig istället om att du får utdelningar som löpande återinvesteras i respektive fond eller aktie. Om du har ett sparkonto där du vid årets början sätter in 10 000 kronor och räntan ligger på 5 procent, innebär det att du vid årets slut får 500 kronor i ränta. Du betalar 30 procent skatt på denna ränta (om du inte kvittar den mot kapitalförluster), och har då 10 350 kronor på sparkontot.