Om försäkringspremier

Om Forsäkringspremier

En försäkringspremie är en kostnad som du på regelbunden basis betalar till ditt försäkringsbolag för att försäkringens skydd ska gälla om olyckan är framme. Din försäkringspremie beräknas på så vis att ditt försäkringsbolag med hjälp av statistik beräknar risken för att en oönskad händelse ska ske. Hur stor risken är att denna händelse ska inträffa i just ditt fall beräknas utifrån ett antal olika parametrar, som kan skilja sig åt mellan olika föräkringsföretag. Ju fler försäkringstagare ett försäkringsbolag har, desto säkrare beräkningar av sannolikheten för respektive olycka kan bolaget göra. Försäkringspremien som alla försäkringstagare betalar grundar sig på just dessa beräkningar.

Det går att beräkna även riskerna för att lite ovanligare händelser ska inträffa, som till exempel att en professionell hockeyspelare ska skada sig. Premierna blir dock ganska höga eftersom det kan vara svårt för försäkringsbolaget att beräkna risken, på grund av det skrala underlaget. Försäkringsföretaget måste då ha en buffert för att kunna säkerställa att det kan betala de ersättningskrav som kan uppkomma.

Olika typer av försäkringar

Det finns försäkringar för det mest runt omkring oss: hemmet, bilen, båten, husdjuret, sommarstugan, barnen, ja till och med våra liv kan försäkras. Det finns också en rad olika försäkringar för företag. Tanken är att varje enskild försäkringstagare ska betala en försäkringspremie som grundar sig på just den risk som den specifika försäkringstagaren löper. Så är dock inte alltid fallet, utan risken kan överföras genom att ett mindre antal försäkringstagares förluster betalas av det stora kollektivet av försäkringstagare. Det är så försäkringar fungerar och de är till för att skydda privatpersoner och företag mot de risker som oönskade och oförutsedda händelser innebär.

Det går av naturliga skäl inte att skydda sig mot allt här i livet, men genom att teckna en bra försäkring kan du åtminstone vara säker på att få ersättning om olyckan skulle vara framme.