Hur lång tid tar det att sälja en fond?

hur lång tid tar det att sälja fond

Fondhandeln till skillnad ifrån aktiemarknaden kan ta längre tid och pågå flera dagar till och med veckor om man har otur, därför är det bra att se sin fonddepå som ett långsiktigt sparande, där inga förhastade beslut tas.

Nedan listar vi de vanligaste anledningarna till att fondförsäljningen kan bli fördröjd.

Helgdagar

Tiden det tar för att genomföra handeln påverkas av om det är helgdag i Sverige eller i landet där fonden är registrerad eller på den marknad där fonden investerar, detta är den vanligaste anledningen till att ett fondbyte fördröjs.

Flertal fondförsäljningar på kö

Har du lagt flera fondbyten kommer dessa att hanteras de i turordning som du har lagt dem i. Det senare fondbytet startar inte förrän det första är avslutat.

Pensionsutbetalning

Om du tar ut pension ur din fondförsäkring måste fondandelar säljas av från ditt konto inför varje utbetalning. Detta sker i början av varje månad och utbetalningen genomförs i mitten av månaden. Ditt konto är därför låst för handel under början av månaden.

Väljer du att göra ett fondbyte då, läggs det på kö tills försäljningen inför pensionsutbetalningen är klar.

Många fondbyten under samma dag

Om extremt många pensionssparare beställer fondbyten samma dag kan fondhandeln ta längre tid.

Fördröjd kursrapportering

Fondhandeln kan ibland ta längre tid och pågå flera dagar. Fördröjningen kan bero på eventuella händelser som inträffar i samband med din fondhandel, till exempel om fonden är stängd för handel vid helgdagar eller om du redan har ett pågående fondbyte.

Merge av fonder

När fondbolag genomför sammanläggningar av fonder kan de berörda fonder ha stängt under en längre period. Fonderna som ingår i migreringen kan alltså inte köpas eller säljas hos fondbolaget under sammanläggningsperioden, därför är ditt konto låst under denna period.

Yttre omständigheter

Fondbolag kan tvingas hålla stängt om marknaden där fondbolaget placerar håller stängt, till exempel på grund av oroligheter i landet.

Orderstopp

Om tekniska problem uppstår kan orderläggningen mot fondbolag stoppas en dag och då förskjuts starten av ditt fondbyte till nästkommande dag.

Om flera händelser som fördröjer fondhandeln inträffar direkt efter varandra ökas antalet dagar då kontot är stängt.