Fenomenet PPM

Fenomenet PPM
PPM är ett intressant fenomen som egentligen inte längre har någon innebörd, men som ändå fortsätter att nämnas. PPM står nämligen för Premiepensionsmyndigheten, vilket var den myndighet som tidigare var ansvarig för premiepensionen. Myndigheten startades i juli 1998 och lades ner den sista december 2009. Den myndighet som numera har hand om frågor kring premiepensionen är Pensionsmyndigheten, som startades den första januari 2010 (dagen efter Premiepensionsmyndigheten lades ner). Det finns med andra ord ingenting som heter PPM längre, men namnet har ändå hängt med.

Premiepensionen

Även om PPM inte längre existerar, kallar vi fortfarande fonderna i premiepensionssystemet för PPM-fonder och själva systemet för PPM-systemet. Men vad är då egentligen premiepensionen? Premiepensionen är en del av den statliga pension som kallas för allmänna pensionen. Varje år går 2,5 procent av våra löner och andra inkomster till premiepensionen. Dessa pengar placeras sedan i de fonder som vi har valt, de som i folkmun kallas för PPM-fonder.

Du tjänar till premiepensionen under hela den tid du arbetar och en gång per år förs alltså nya pengar in på ditt premiepensionskonto. När du sedan går i pension kommer den premiepension du kommer att få ut varje månad att beräknas utifrån det aktuella värdet på ditt premiepensionskonto. Även om premiepensionen bara är en liten del av den allmänna pensionen (2,5 procent av de 18,5 procent av lönen som går till den allmänna pensionen), spelar ändå premiepensionen en viktig roll.

Det ligger nämligen till som så att ju yngre du är, desto viktigare kommer premiepensionen att vara för din totala pension. Ju fler år du har kvar till pensionen, desto större potentiell värdeökning på premiepensionsfonderna är nämligen möjlig. En ökning på ungefär 5 procent under 20 års tid innebär en fördubbling av värdet på ditt premiepensionskonto. Om du har 40 år kvar till pensionen är den potentiella värdeökningen ännu större.