Ekonomiforum

Att ha en grundläggande förståelse för ekonomi är det alltid värt att lära sig, det är något man kommer ha med sig genom hela livet och kan gynna en individ oerhört i synnerhet när det gäller att kunna föra samt hålla en hushållsbudget och fatta goda ekonomiska beslut. Här får du några tips på ekonomiska begrepp och koncept som är viktiga att ha koll på.

Knapphet

Knapphet är ett begrepp som de flesta av oss förstår, oavsett om vi är bekanta med det eller inte. Det är det mest grundläggande ekonomiska begreppet som finns, och är mer fakta än någonting annat. Enkelt uttryckt kan man säga att det finns begränsade möjligheter i världen att möta en obegränsad vilja, och därför måste alltid ett val göras. Det kan till exempel röra sig om att det bara finns en viss mängd vete som odlats under ett år.

Vissa människor vill använda vetet till bröd, andra till spannmål, vissa kanske vill ha öl och så vidare. Endast en begränsad mängd kan göras av respektive produkt på grund av den begränsade mängden vete. Hur kan man då bestämma hur mycket vete som ska användas till mjölk för brödbakning? Eller hur mycket som ska användas till ölproduktion? Ett svar på detta är att man har ett marknadssystem.

Tillgång och efterfrågan

Vårt marknadssystem drivs av tillgång och efterfrågan. Om vi tar samma exempel som ovan igen, kan vi säga att vissa människor vill ha mer öl. Det innebär att efterfrågan på öl är hög. Eftersom efterfrågan är hög, innebär det att du kan ta mer betalt för öl och därigenom tjäna mer pengar i genomsnitt genom att använda vetet till öl snarare än till mjöl. Men om det finns fler människor som börjar tillverka öl kommer det snart finnas så mycket öl på marknaden att priserna börjar sjunka. Samtidigt har priset på mjöl ökat i takt med den minskade tillgången, vilket gör att producenter köper vete för att göra mjöl, och så fortsätter det. Därför bör man alltid vara vaksam då trender inom konsumtion med det jämna förändras snabbare och oftare än vad tillverkarna hinner uppfatta, man vill inte som tillverkare ha en lager fullt med öl som man tvingas sälja till ett pris som är mindre än produktionskostnaden.

Ekonomi - Globalisering

Kostnad och nytta

Begreppet kostnad och nytta innefattar ett stort ekonomiskt område som har att göra med rationella förväntningar och rationella val. I varje enskild situation har människor en benägenhet att göra det val som gynnar dem mest, till lägsta möjliga kostnad. Det kan också uttryckas som att människor väljer det val som ger dem större nytta än det kostar. Om vi återigen använder exemplet med öl, kommer bryggerierna på marknaden bara anställa mer personal för att tillverka öl, om priset på öl och produktens försäljningsvolym motiverar de extra kostnader som lönerna och det extra materialet som krävs för att brygga mer öl medför. På samma sätt kommer kunden att vilja köpa den ölen som är den bästa han eller hon har råd med, vilket inte alltid är det mest välsmakande ölet som finns att tillgå i butiken.

Vi har förmodligen alla gjort sämre val någon gång i livet. Även om vi människor generellt sätt är rationella, finns det en mängd olika faktorer som kan få oss att fatta irrationella beslut. Reklam är ett sådant som vi alla är bekanta med. Reklamen kan påverka hur vi känner oss genom att ha en inverkan på det emotionella centrar i hjärnan, vilket är ett tjuvknep som företag och dess marknadsförare använder sig av för att få oss att anse att fördelarna med en viss produkt eller tjänst överväger nackdelarna. Det kan röra sig om mer eller mindre subtila budskap som används i marknadsföringen, i olika sociala kanaler, såsom traditionell media, facebook och instagram , för att påverka oss att tycka bättre om, och i slutändan köpa, en viss vara eller tjänst utan att vi egentligen förstår varför, företagen inpräntar ett så kallat ”ha begär”.

Ett exempel på detta är Svenska Spels reklam för skraplotten Triss. De använder sig av budskapet “Plötslig händer det”, vilket får oss att tro att det kanske inte är så osannolikt trots allt att vi kammar hem storkovan på nästa trisslott och därmed har man omedvetet fallit för den marknadsföring som företaget gjort- trots att vi någonstans djupt inne i hjärnan förstår att det inte är rationellt att tänka på det sättet.

Slutledning

Kände du till dessa begrepp sedan tidigare eller var de helt obekanta för dig? Knapphet är det övergripande temat i all ekonomi. Det kan låta som någonting negativt, och är faktiskt en av anledningarna till att ekonomin ibland benämns som den dystra vetenskapen, men begreppet knapphet betyder inte någonting annat än att olika val måste göras. Dessa val bestäms av de kostnader och fördelar som har en inverkan på valet, vilket skapar ett dynamiskt marknadssystem där valen spelas ut genom tillgång och efterfrågan. Det är dessa som tillsammans utgör grundstommen i marknadsekonomin.

Begreppen är inte några kraftfulla lager som tvingar oss till, men de bildar tillsammans ett mönster som framkommer genom att miljoner och miljarder människor världen över tvingas göra val utifrån den information de har att tillgå. Dessa begrepp förändrar inte världen, men de kan hjälpa dig på traven med att förklara hur världen fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi kommer på denna sida informera ytterligare om hur den ekonomiska strukturen ser ut i Sverige idag samt ge generella tips om vad du som privatperson kan göra för att ytterligare främja din egna ekonomi.